หน้าแรก arrow รู้ทันโรค arrow ความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์
 

 

ความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์ พิมพ์ ส่งเมล
ดัชนี บทความ
ความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์
หน้า 2
หน้า 3

 

เอชไอวี แพร่ หรือติดต่อกันได้อย่างไร

ปปปป

          เชื้อเอชไอวี/เอดส์สามารถติดต่อกันได้ 3 ทางหลักด้วยกันคือ

ปปปป

                1. ทางเลือด เช่น การถ่ายเลือดของคนที่ติดเชื้อเอชไอวีไปให้กับผู้อื่นการใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกับผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี

2. ทางเพศสัมพันธ์ เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยการสอดใส่อวัยวะเพศชายเข้าไปในอวัยวะเพศหญิง หรือเข้า
ไปทางทวารหนัก

3. จากแม่สู่ลูก

วิธีพิจารณาว่าบุคคลคนหนึ่งจะติดเชื้อเอชไอวีได้หรือไม่ ให้ดูจากปัจจัย 3 ประการคือ

1. ช่องทางเข้าออกของเชื้อ   หลักการแรกคือจะต้องมีว่า มีปัจจัยเป็นช่องทางเข้าออกของเชื้อเอชไอวีหรือไม่
โดยผู้ที่ติดเชื้อ
เอชไอวี จะสามารถแพร่เชื้อเอชไอวี ออกมาจากทางเลือด เช่นการถ่ายเลือดเข้าสู่หากัน การใช้เข็มฉีดร่วม
กัน นอกจากนั้นทางเพศสัมพันธ์ยังถ่ายทอดกันจากสารคัดหลั่งจากอวัยวะเพศของทั้งชายและหญิงรวมทั้งเมือกและสาร
คัดหลั่งต่าง ๆ ทางทวารหนักด้วยเช่นกันการถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกนั้น จะสามารถถ่ายทอดด้วยกัน
จาก 3 ช่วงเวลาคือ
ขณะตั้งครรภ์โดยผ่านทางรกขณะคลอดโดยผ่านทางเลือดที่ปนเปื้อนระหว่างแม่และ
ทารก และสุดท้ายคือการให้นมจาก
มารดา

2. ปริมาณของเชื้อ  เมื่อมีปัจจัในเรื่องของช่องทางเข้าออกของเชื้อเอชไอวีแล้วปริมาณของเชื้อยังเป็นปัจจัย
หนึ่งที่จะ
บอกได้ว่าโอกาสที่จะติดเชื้อนั้นมีมากหรือมีน้อย ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เราจะไม่รู้ได้เลยว่าผู้ติดเชื้อคนนั้นมีปริมาณ
ของเชื้อมากน้อยขนาดไหน หากไม่ได้รับการตรวจนับจำนวนไวรัสเอชไอวี หรือ ไวรัลโหลด
(Viral Load) ตามโรง
พยาบาล และสถานพยาบาลที่มีให้บริการเท่านั้นปริมาณของเชื้อจะมีมากในเลือด
รองลงไปคือสารคัดหลั่งเช่น น้ำอสุจิ
และน้ำในช่องคลอด ซึ่งในน้ำอสุจิจะมีมากกว่าน้ำในช่องคลอด และ
จากเมือกหรือสารคัดหลั่งทางทวารหนัก และจะมี
น้อยหรือแทบจะไม่มีเลยในน้ำลายเพราะเนื่องจากใน
น้ำลายมีสภาพไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่ของเชื้อเอชไอวีเชื้อเอชไอวี
ไม่สามารถอยู่ในอากาศ ในน้ำ หรือ
สภาพแวดล้อมภายนอกได้

ปปปป

3. คุณภาพของเชื้อ  คุณภาพของเชื้อบ่งบองถึงอำนาจของเชื้อในการทะลุทะลวงเซลล์ และความแข็งแรงของ
เชื้อ ซึ่งเชื้อเอชไอวีจะแข็งแรงที่สุดเมื่ออยู่ในเลือด และรองลงไปคือ สารคัดหลั่งเช่น น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด และ
คุณภาพของเชื้อจะไม่ดีเมื่ออยู่ในน้ำลาย และถ้าหากเป็นสถาพแวดล้อมภายนอกเช่น อากาศและน้ำ แทบจะไม่มีความเป็น
ไปได้เลยที่เชื้อเอชไอวีจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้

 ตัวอย่างของพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงมาก เสี่ยงน้อย และไม่เสี่ยง

 

เสี่ยงมาก

-มีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ ทางทวารหนักโดยไม่ป้องกัน

- มีเพศสัมพัธ์แบบสอดใส่ ทางช่องคลอดโดยไม่ป้องกัน

- การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน

- การถ่ายเทเลือด การให้นมจากมารดาที่ติดเชื้อ

เสี่ยงน้อย

        - ใช้ปาก(ที่ไม่เป็นแผล) กับอวัยวะเพศชาย หรือหญิง

ไม่เสี่ยงเลย

        - เล้าโลม

        - การจูบแบบธรรมดา

        - ใช้ช้อนเดียวกันรับประทานอาหาร

        - ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน

        - การใช้มือช่วยกัน

        - การอยู่บ้านเดียวกัน

        - เรียนหนังสือด้วยกัน

        - การใช้ของมีดโกน กรรไกรตัดเล็บ ที่ทำความสะอาดแล้วร่วมกัน

        - การใช้ของมีดโกน กรรไกรตัดเล็บ ที่ทำความสะอาดแล้วร่วมกัน

       - การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก หรือทางช่องคลอดด้วย การใช้ถุงยางอนามัยที่
ถูกวิธี

 


< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สถานการณ์โรคเอดส์ใน MSM

จังหวัดที่มีรายงานผู้เสียชีวิต
จากโรคเอดส์ สะสมตั้งแต่
ปี 2527– ปัจจุบัน มีดังนี้

 

ลำดับ

จังหวัด

จำนวน(ราย)

1

กทม    

6,988

2

เชียงราย

5,410

3

ลำปาง

4,877

4

เชียงใหม่

4,072

5

ระยอง

 1,680


ความคิดเห็น

คุณคิดว่าคู่นอนของคุณ
ปราศจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์หรือไม่
  

จำนวนผู้เข้าชม

 

                


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
Template Design by funky-visions.de